MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş mesleklerde bireylerin belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir. Mesleklerle ilgili başvuru şartları, sınavlarla ilgili detaylar, belge geçerlilik süresi vb. konulardaki bilgiler ulusal yeterlilik adı verilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan dokümanlarda yer almaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesi, tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekleri kapsamaz. Bu sıralanan mesleklerin dışında kalan tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, meslekteki bilgi ve becerilerini resmi olarak belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişi, o meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparak belge alabilirler. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.
BELGELENDİRME PROGRAMLARI – MESLEKLER
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI
CTR, mesleki yeterlilik belgesi alanında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR, mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye’de yürütmektedir.
Copyright 2023 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.