İnşaat Boyacısı (MYK) Belgesi

İnşaat Boyacısı (MYK) BelgesiİNŞAAT BOYACISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
CTR, İnşaat Boyacısı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, İnşaat Boyacısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

İNŞAAT BOYACISI BELGELENDİRME PROGRAMI
İnşaat Boyacısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: İNŞAAT BOYACISI BELGELENDİRME PROGRAMI

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)

Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: İnşaat Boyacısı Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular 

Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: İnşaat Boyacısı Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 
 


Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.