Alçı Levha Uygulayıcısı (MYK) Belgesi

Alçı Levha Uygulayıcısı (MYK) BelgesiALÇI LEVHA UYGULAYICISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
CTR, Alçı Levha Uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Alçı Levha Uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Alçı Levha Uygulayıcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Alçı Levha Uygulayıcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: ALÇI LEVHA UYGULAYICISI BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Alçı Levha Uygulayıcısı Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular 
Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Alçı Levha Uygulayıcısı Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
 
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.