Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Belgesi

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI (MYK) BELGESİ
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.
CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma Sınav Sorularının İçeriği
B1: Görüntü Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri Sınav Sorularının İçeriği
B2: Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri Sınav Sorularının İçeriği
B3: Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri Sınav Sorularının İçeriği
B4: Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri Sınav Sorularının İçeriği

KAPSAM
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4, Rev. 00) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 zorunlu yeterlilik birimi ve B1, B2, B3, B4 seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma
B1: Görüntü Sistemlerinin Kurulum
B2: Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri
B3: Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri
B4: Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.