BELGE GÖZETİM İŞLEMLERİ

BELGE GÖZETİM İŞLEMLERİ
15.04.2020 tarihinde yayımlanan MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GÖZETİM VE BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR MYK mesleki yeterlilik belgeleri ile ilgili gözetim işlemlerini açıklamaktadır. Bu dokümanın genel şartlar bölümünde "MADDE 4 -(1 )Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz." ifadesi yer alır. Bu ifade doğrultusunda, CTR kapsamında yer alan Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3 ve Seviye 4), Kaynak Operatörü ve Plastik Kaynakçısı mesleklerinde gözetim şartı bulunmaktadır. Bunların dışında kalan meslekler için gözetim şartı bulunmamaktadır.

Belge gözetim işleminin gerçekleştirilebilmesi için GÖZETİM FORMU'nu doldurup CTR'ye ulaştırmanız gerekmektedir. Dokümanı tarayarak veya fotoğrafını çekerek ctr@ctr.com.tr mail adresine gönderebilir veya CTR Merkez adresine kargoyla ya da elden teslim edebilirsiniz. Gözetim Formu'na ulaşmak için linki tıklayınız: GÖZETİM FORMU

Bununla birlikte, adayın ilgili alanda çalıştığını gösterir geçerli bir referans yazısı veya hizmet dökümü de gözetim evrakı olarak kabul edilir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.