MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VEREN KURUMLAR
Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar (firmalar), yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak adlandırılır. Bir kurum veya kuruluşun mesleki yeterlilik (MYK) belgesi verebilmesi için, ilgili meslekte TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş olması ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmış olması gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sadece yetki kapsamlarında yer alan mesleklerde sınav ve belgelendirme yapabilmektedir. CTR, mesleki yeterlilik belgesi alanında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır. CTR, mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin Sınav ve Belgelendirme Kapsamında Yer Alan Meslekler:
 
Copyright 2022 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.