Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik BelgesiMAKİNE BAKIMCI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Makine Bakımcı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 3, 4, 5) BELGELENDİRME PROGRAMI
Makine Bakımcı (Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Makine Bakımcı (Seviye 3), Makine Bakımcı (Seviye 4) ve Makine Bakımcı (Seviye 5) Belgelendirme Programı dokümanlarında yer almaktadır. Belgelendirme Programlarına ulaşmak için tıklayınız:
MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 3) BELGELENDİRME PROGRAMI
MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 4) BELGELENDİRME PROGRAMI
MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 5) BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterlilikten sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

Makine Bakımcı (Seviye 3) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Makine Bakımcı (Seviye 4) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Makine Bakımcı (Seviye 5) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği

KAPSAM
Makine Bakımcı (Seviye 3 - Rev. 03), Makine Bakımcı (Seviye 4 - Rev. 03) ve Makine Bakımcı (Seviye 5 - Rev. 03) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Makine Bakımcı (Seviye 3 - Rev. 03) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B1: Önleyici Bakım
B2: Düzeltici Bakım

Makine Bakımcı (Seviye 4 - Rev. 03) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B1: Önleyici Bakım
B2: Düzeltici Bakım

Makine Bakımcı (Seviye 5 - Rev. 03) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Makine Kurulum
B1: Önleyici Bakım
B2: Düzeltici Bakım

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. (Seviye 4 ve Seviye 5 için ayrıca T2 yapılandırılmış sınav gerçekleştirilir.)
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 Yıl
Copyright 2021 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.