Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım PersoneliISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

B1: Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test, Bakım ve Onarımı sınav sorularının içeriği
B2: Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test, Bakım ve Onarımı sınav sorularının içeriği
B3: Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test, Bakım ve Onarımı sınav sorularının içeriği

KAPSAM
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre,
B1: Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı
B2: Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı,
B3: Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2021 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.