Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgesi
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı BelgesiDOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterliliğe (Seviye 3 veya Seviye 4) ve hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3:
Seviye 3 B1: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B2: Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
Seviye 3 B3: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B4: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B5: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 (GAZLI HAT):
Seviye 4 B1: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 4 B2: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
Seviye 4 B3: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

KAPSAM
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3 - Rev. 02), Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4 - Rev. 02) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3 - Rev. 02) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
A2: Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)
A3: Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri
B1: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
B2: Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
B3: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
B4: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
B5: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4 - Rev. 02) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
A2: Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)
A3: Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri
B1: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
B2: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
B3: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

REFERANS DOKÜMANLAR
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği (11UY0034-3),
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği (11UY0034-4),
TS EN 13067 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Başvuru için Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı ulusal yeterliliklerine özgü bir ön şart bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

YAZILI SINAV:
Her biri eşit puan değerinde 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularından oluşan yazılı sınav uygulanmaktadır.
Yazılı Sınav Soruları, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavında adaya sınav sorusu/senaryosu verilir ve adaydan bu dokümanda yer alan işlemleri; belirtilen süre içerisinde, teknik gerekliliklere, İSG kurallarına ve sınav kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmesi beklenir. Aday, yapılan işlemlerin uygunluğuna göre Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Performans Sınavı Kontrol Listeleri kullanılarak değerlendirilir. Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için ilgili sınavda gereken başarı notunu karşılaması, kritik kontrol noktalarının tamamından başarı sağlaması ve test parçalarının değerlendirilmesi için gerekli olan muayene sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belge, şu şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir.
Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.

GÖZETİM
Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü kanıtlamak üzere kaynakçının çalıştığı iş yerinden veya iş yerinin bağlı çalıştığı kuruluştan yazılı bilgi istenmesi ile gerçekleştirilir.

BELGE YENİLEME
Belge süresinin sona ermesi ile birlikte, belgeli personel için belge yenileme faaliyeti yürütülür.
Belge Yenileme Başvuru Dönemi: Belge geçerlilik süresinin dolmasından iki (2) ay önce başlar ve belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme ile ilgili başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) sınava tabi tutulur ve başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.
Belge yenileme faaliyeti yürütülebilmesi için, belgeli personelin belgesinin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gerekir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
Copyright 2020 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.