Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı BelgesiDOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır.
SEVİYE 3 Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)
SEVİYE 4 Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4)

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterliliğe (Seviye 3 veya Seviye 4) ve hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3:
Seviye 3 B1: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B2: Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
Seviye 3 B3: Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B4: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 3 B5: Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 (GAZLI HAT):
Seviye 4 B1: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
Seviye 4 B2: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi
Seviye 4 B3: Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belge, şu şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir.
Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.