MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

Adayların sahip olduğu mesleki yeterlilik belgeleri belirli bir süre için (2 yıl, 5 yıl vb.) geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.
 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için herkes başvuru yapabilir. Kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak için şu adımları izlemelidir:   <img src=

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınır. Fakat her yetkili belgelendirme kuruluşu her meslekte yetkili değildir. Bunun için, ilgili meslekte yetkili olan belgelendirme kuruluşunu tespit etmeniz gerekmektedir. Kuruluşların hangi kapsamda yetkili olduklarını belirlemek için myk.gov.tr resmi sitesinden kuruluş veya meslek seçerek inceleme yapmanız gerekir.


MYB Nedir?

MYB, mesleki yeterlilik belgesi tabirinin kısaltmasıdır. MYK belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi ifadelerinin yerine çoğunlukla bu kısaltma kullanılır.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulama işlemlerini, belgeyi aldığınız yetkili belgelendirme kuruluşunun web sayfasından veya myk.gov.tr web sayfasından yapabilirsiniz. Mesleki Yeterlilik Belgesi e devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir, bunun için e devlete giriş yapmanız ve arama çubuğuna "mesleki yeterlilik belgesi sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.