CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

CNC PROGRAMCISI (MYK) BELGESİ
CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.
CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, CNC Programcısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

CNC PROGRAMCISI BELGELENDİRME PROGRAMI
CNC Programcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler CNC Programcısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır.
SEVİYE 4 Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: CNC PROGRAMCISI (SEVİYE 4)
SEVİYE 5 Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: CNC PROGRAMCISI (SEVİYE 5)

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterliliğe (Seviye 4 veya Seviye 5) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

CNC Programcısı Seviye 4:
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: CNC Programcısı (Seviye 4) Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular
Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: CNC Programcısı (Seviye 4) Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular

CNC Programcısı Seviye 5 :
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: CNC Programcısı (Seviye 5) Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular
Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: CNC Programcısı (Seviye 5) Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.