TARAFSIZLIK POLİTİKASI

CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. olarak üçüncü taraf bağımsız belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,

Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı, bu analizleri sürekli yenilediğimizi, tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımızı,

Belgelendirme başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir suretle belgelendirme hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, kararlarımızın elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delilere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

Tüm sınav görevlilerimizden yapılacak her sınav öncesi adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Belgelendirme kararlarını verenlerin, denetimi/sınavı yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme öncesi müşteriler/adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Tüm sınav görevlilerinin ve belgelendirme kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,

Çalışma ortamımızda, yönetim kadromuzda, çalışanlarımızda, genel yaklaşımımızda ve kamuyla etkileşimimizde İslami değerlere sahip ve bu değerlere bağlı kalacağımızı,

Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

Süleyman ELİVAR
Genel Müdür

PO.01/10.01.2017/09/21.03.2023
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.