Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgesi

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı BelgesiDOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı B9: Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

KAPSAM
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
A2: Doğal Gaz Teknik Esasları
B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)
B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a maddesinde belirtildiği üzere belgenin geçerliliği 3 yıldır.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.