Direnç Kaynak Ayarcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Direnç Kaynak Ayarcısı Mesleki Yeterlilik BelgesiDİRENÇ KAYNAK AYARCISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Direnç Kaynak Ayarcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, direnç kaynak ayarcısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

DİRENÇ KAYNAK AYARCISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Direnç Kaynak Ayarcısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Direnç Kaynak Ayarcısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DİRENÇ KAYNAK AYARCISI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Uygulama sınavında ve teorik sınavda karşınıza çıkacak soruların içeriği ile ilgili bilgilere ulaşmak için linki tıklayınız:
Direnç Kaynak Ayarcısı B1: Direnç Nokta Kaynağı (21)

KAPSAM
Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B1: Direnç Nokta Kaynağı (21)

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu ve B grubu yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
TS EN ISO 14732 Madde 5.1'de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.