Klima Servisi (MYK) Belgesi

KLİMA SERVİSİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Klima Servisi Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Klima Servisi mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

KLİMA SERVİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI
Klima Servisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bir klima servis elemanı klima sistemlerinin bakım ve onarım işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Klima Servisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz. Klima Servisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Mesleki Yeterlilik Belgesinin seçmeli biriminde yer almaktadır.

KLİMA SERVİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri Teorik Sınav Sorularının İçeriği
B5: Klimaların Servis İşlemleri Sınav Sorularının İçeriği

KAPSAM
Klima Servisi kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 zorunlu yeterlilik birimi ve B5 Klimaların Servis İşlemleri yeterlilik birimi yer almaktadır.

Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
B5: Klimaların Servis İşlemleri (Pencere tipi, split ve benzeri)

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik biriminden başarılı olması zorunludur.

Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.