Helal Gıda Teknik Tetkikçi Belgesi

HELAL GIDA TEKNİK TETKİKÇİ BELGESİ
Helal Gıda Teknik Tetkikçi belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından yetkilendirilen CTR, 22.05.2023 tarihinde personel belgelendirme alanında akredite edilmiştir.
CTR Helal Gıda Teknik Tetkikçi Belgesi sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

HELAL GIDA TEKNİK TETKİKÇİ BELGELENDİRME
Helal Gıda Teknik Tetkikçi mesleğinin eğitimlerini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması için;
- Helal alanında çalışan ve/veya çalışacak personelin belgelendirilmesini sağlamak,
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek.
Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DOKÜMANLAR (AÇILAN SAYFADA BELGELENDİRME PROGRAMLARI SEKMESİNDEN İLGİLİ PROGRAMI TIKLAYINIZ)

SINAV BİLGİLERİ
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir: Vaka Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir: Mülakat Sınav Sorularının Kapsadığı Konular şu şekildedir:
Sınavlar, teorik (yazılı) ve mülakat olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik(yazılı) ve mülakat sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
4) Belgelendirme Başvurusu Ön Şartları kısmında belirtilen evraklar (eğitim kanıtları, iş deneyim belgeleri vb.) geçerlidir. Başvuru şartları için Belgelendirme Programını İnceleyiniz: DOKÜMANLAR (AÇILAN SAYFADA BELGELENDİRME PROGRAMLARI SEKMESİNDEN İLGİLİ PROGRAMI TIKLAYINIZ)


NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belge geçerlilik süresi üç (3) yıldır.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.