Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik BelgesiPLASTİK KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Plastik Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

PLASTİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Plastik Kaynakçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Plastik Kaynakçısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: PLASTİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

PLASTİK KAYNAKÇISI B16: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B17: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B18: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B19: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B20: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemiyle Semer Mesnet Plastik Kaynak Uygulaması

KAPSAM
Plastik Kaynakçısı (Seviye 3 - Rev. 02) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Yeterlilik Birimleri
A1: Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği
A2: Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)
B16: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.4)
B17: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.5)
B18: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.6)
B19: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.7)
B20: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemiyle Semer Mesnet Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.8)

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir:
- Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması,
- Plâstik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası),
- Plâstik kaynakçılar nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belge, şu şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir.
Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.