Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi
Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik BelgesiPLASTİK KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Plastik Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

PLASTİK KAYNAKÇISI B16: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B17: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B18: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve Altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B19: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm Üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması
PLASTİK KAYNAKÇISI B20: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemiyle Semer Mesnet Plastik Kaynak Uygulaması

KAPSAM
Plastik Kaynakçısı (Seviye 3 - Rev. 02) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Yeterlilik Birimleri
A1: Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği
A2: Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)
B16: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.4)
B17: PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile 315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.5)
B18: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.6)
B19: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile 315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.7)
B20: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemiyle Semer Mesnet Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.8)

REFERANS DOKÜMANLAR
Plastik Kaynakçısı (Seviye 3, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği (09UY0001-3),
TS EN 13067 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir:
- Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması,
- Plâstik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası),
- Plâstik kaynakçılar nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

YAZILI SINAV:
Her biri eşit puan değerinde 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularından oluşan yazılı sınav uygulanmaktadır.
Yazılı Sınav Soruları, Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavında adaya sınav sorusu/senaryosu verilir ve adaydan bu dokümanda yer alan işlemleri; belirtilen süre içerisinde, teknik gerekliliklere, İSG kurallarına ve sınav kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmesi beklenir. Aday, yapılan işlemlerin uygunluğuna göre Plastik Kaynakçısı Performans Sınavı Kontrol Listeleri kullanılarak değerlendirilir. Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için ilgili sınavda gereken başarı notunu karşılaması, kritik kontrol noktalarının tamamından başarı sağlaması ve test parçalarının değerlendirilmesi için gerekli olan muayene sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belge, şu şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir.
Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.

GÖZETİM
Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü kanıtlamak üzere kaynakçının çalıştığı iş yerinden veya iş yerinin bağlı çalıştığı kuruluştan yazılı bilgi istenmesi ile gerçekleştirilir.

BELGE YENİLEME
Belge süresinin sona ermesi ile birlikte, belgeli personel için belge yenileme faaliyeti yürütülür.
Belge Yenileme Başvuru Dönemi: Belge geçerlilik süresinin dolmasından iki (2) ay önce başlar ve belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme ile ilgili başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) sınava tabi tutulur ve başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.
Belge yenileme faaliyeti yürütülebilmesi için, belgeli personelin belgesinin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gerekir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
Copyright 2020 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.