Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI (MYK) BELGESİ
Endüstriyel Taşımacı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.
CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Endüstriyel Taşımacı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI BELGELENDİRME PROGRAMI
Endüstriyel Taşımacı , MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Endüstriyel Taşımacı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma Sınav Sorularının İçeriği
B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı Sınav Sorularının İçeriği
B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı Sınav Sorularının İçeriği
B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı Sınav Sorularının İçeriği
B4: Endüstriyel Çekici Kullanımı Sınav Sorularının İçeriği
B5: Sapancılık Kullanımı Sınav Sorularının İçeriği

KAPSAM
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3, Rev. 00) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 zorunlu yeterlilik birimi ve B1, B2, B3, B4, B5 seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Koruma
B1: Endüstriyel Forklift Kullanımıı
B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı
B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı
B4: Endüstriyel Çekici Kullanımı
B5: Sapancılık Kullanımı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
ADAYIN;
- B1 biriminde adayın, Forklift için "Karayolları Trafik Kanununun 42'nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi"ne sahip olması gerekmektedir. ;
- B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için "Karayolları Trafik Kanununun 42'nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi"ne sahip olması gerekmektedir. ;
- B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. ;
- B4 biriminde adayın, Endüstriyel - Çekici (Çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için "Karayolları Trafik Kanununun 42'nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi"ne sahip olması gerekmektedir.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.