Betonarme Demircisi (MYK) Belgesi

Betonarme Demircisi (MYK) BelgesiBETONARME DEMİRCİSİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
CTR, Betonarme Demircisi mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Betonarme Demircisi mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

BETONARME DEMİRCİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI
Betonarme Demircisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Betonarme Demircisi Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: BETONARME DEMİRCİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar mülakat ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projelerdeki betonarme demir uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Betonarme Demircisi (Seviye 3) Performans Sınavı Kontrol Listelerine göre değerlendiriciler tarafından puanlanmaları şeklinde yürütülür.
Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Betonarme Demircisi Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 

MÜLAKAT SINAVI:
Mülakat sınavı, adayla soru-cevap şeklinde bireysel olarak gerçekleştirilir. Mülakat soruları, Betonarme Demircisi (Seviye 3) mülakat soru bankasında yer alan sorular arasından seçilir. Mülakat sınavındaki soruların her biri eşit puana sahiptir.
Mülakat (Sözlü) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Betonarme Demircisi Mülakat Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.