Betonarme Demircisi (MYK) Belgesi
Betonarme Demircisi (MYK) BelgesiBETONARME DEMİRCİSİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
CTR, Betonarme Demircisi mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Betonarme Demircisi mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

KAPSAM
Betonarme Demircisi (Seviye 3, Rev.02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

REFERANS DOKÜMANLAR
BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (11UY0012-3), BETONARME DEMİRCİSİ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI (10UMS0082-3).

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
Sınavlar, yazılı, mülakat ve performans (uygulama) olmak üzere 3 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her üç sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir. Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.


TEORİK SINAV:
4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma türü soruları içerir. Yazılı Sınav Soruları, Betonarme Demircisi (Seviye 3) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez. 
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Betonarme Demircisi Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular 

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen projelerdeki betonarme demir uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Betonarme Demircisi (Seviye 3) Performans Sınavı Kontrol Listelerine göre değerlendiriciler tarafından puanlanmaları şeklinde yürütülür.
Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Betonarme Demircisi Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 

MÜLAKAT SINAVI:
Mülakat sınavı, adayla soru-cevap şeklinde bireysel olarak gerçekleştirilir. Mülakat soruları, Betonarme Demircisi (Seviye 3) mülakat soru bankasında yer alan sorular arasından seçilir. Mülakat sınavındaki soruların her biri eşit puana sahiptir.
Mülakat (Sözlü) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Betonarme Demircisi Mülakat Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Başvuru için asgari şart, 16 yaşını doldurmuş olmaktır. 18 yaşından küçük adayların başvuru yapabilmesi için velisinin yazılı iznini de ibraz etmesi gerekir.

BAŞVURUSU ALINAMAYACAK ADAYLAR
16 yaşından küçük adayların, 16 yaşını doldurmuş ama velisine ait yazılı izni ibraz edemeyen adayların başvuruları alınmayacaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.

GÖZETİM
Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla, belge geçerlilik süresi içerisinde en az bir kere gözetim yapılır. Gözetim metodu, CTR tarafından belge sahiplerine bildirilir.

YENİDEN BELGELENDİRME
Belge süresinin sona ermesi ile birlikte, belgeli personel için yeniden belgelendirme faaliyeti yürütülür. Yeniden belgelendirme faaliyeti yürütülebilmesi için, belgeli personelin belgesinin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gerekir. Bu şartları sağlayan belgeli kişilerden, yeniden belgelendirme faaliyetinin yürütülebilmesi için belge geçerlilik süresi içerisinde, betonarme demircilik alanında en az 18 aylık fiili çalışma beyan etmeleri beklenir. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, yeniden belgelendirilmek istediklerinde, uygulama sınavına tabi tutulurlar ve başarılı olanların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
Copyright 2020 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.