BELGELENDİRME VE BELGE KULLANIMI

BELGELENDİRME
BELGE VE MARKA KULLANIM KURALLARI
CTR'den personel belgelendirme alanında belge almış kişiler, Personel Belgelendirme Marka ve Belge Kullanım Talimatı (415) kurallarını bilir ve ona göre davranırlar. Bu kurallara uyulmaması durumunda kişilerin sahip olduğu mesleki yeterlilik belgesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Talimata ulaşmak için TIKLAYINIZ

BELGE GÖZETİM VE BELGE YENİLEME
Mesleki Yeterlilik Belgeleri, geçerlilik süresi içerisinde en az bir kere gözetim şartı içerir. Belgenin kullanım süresi sonunda belge yenileme işlemleri yürütülerek belge yenilenir. Belge gözetim için ve belge yenileme için gereklilikler ilgili belgelendirme programlarına göre değişiklik gösterebilir. Belgelendirme programlarına ulaşmak için tıklayınız: TIKLANIYIZ

KAYBOLMA, DEFORMASYON, HATALI BASIM GİBİ NEDENLERLE BELGENİN YENİDEN BASILMASI:
Mevcut belgesini kaybolma, yırtılma, hatalı basım vb. nedenlerle kullanamayan belge sahipleri, yeniden belge basılması için CTR'ye bir üst yazı ile başvuruda bulunurlar. Personel Belgelendirme Sorumlusu gelen başvuruyu 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirir ve belge sahibini bilgilendirir. Başvurunun olumlu bulunması halinde belge sahibi belge masraf karşılığını CTR'ye öder ve dekontu CTR'ye ulaştırır. Personel Belgelendirme Sorumlusu, belge sahibinin belge masraf karşılığını ödemesini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde belge masraf karşılığının MYK'ye ödendiğine dair dekontu MYK Web Portal'a yükler ve adaylar için belge talebinde bulunur.

Not - Hatalı belge basımında, CTR hatasından kaynaklı bir durumla karşılaşılması halinde, yeniden basılacak belgeye ilişkin belge masraf karşılığı CTR tarafından karşılanır.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.