Servis Aracı Şoförü (MYK) Belgesi

Servis Aracı Şoförü (MYK) BelgesiSERVİS ARACI ŞOFÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, servis aracı şoförü mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI
Servis Aracı Şoförü MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Servis Aracı Şoförü Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Aşağıda Servis Aracı Şoförü teorik ve performans (uygulama) sınavlarında sorulan soruların hangi konuları kapsadığı ve uygulama sınavının nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgiler yer almaktadır:
Servis Aracı Şoförü

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Servis Aracı Şoförünün (Seviye 3);
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış "Psikoteknik Test Raporu"na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun "Cinsel saldırı" başlıklı 102.,"Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103., "Reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" başlıklı 188., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" başlıklı 190., "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" başlıklı 191., " Fuhuş" başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Sarhoşluk" başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
4) Başvuru ön şartları başlığı altına sıralanan belge ve bilgiler.

NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 ve A2 yeterlilik birimlerinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.

SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ İÇİN MYK BELGESİ GEREKLİLİĞİ VE OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
Servis aracı şoförleri için gerekli olan belgeler arasında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi de yer almaktadır. İlgili yönetmelikte servis aracı şoförlüğü için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi gerekliği aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır:

Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;
"......
e) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
f) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,
......
zorundadır."
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.