Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik BelgesiELEKTRİK PANO MONTAJCISI (MYK) BELGESİ
Elektrik Pano Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Elektrik Pano Montajcısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (SEVİYE 3, 4, 5) BELGELENDİRME PROGRAMI
Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3, Seviye 4 ve Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3), Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4) ve Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5) Belgelendirme Programı dokümanlarında yer almaktadır. Belgelendirme Programlarına ulaşmak için tıklayınız:

ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (SEVİYE 3) BELGELENDİRME PROGRAMI
ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (SEVİYE 4) BELGELENDİRME PROGRAMI
ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (SEVİYE 5) BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi Ulusal Yeterlilikten sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5) Teorik ve Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği

KAPSAM
Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3 - Rev. 02), Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4 - Rev. 02) ve Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5 - Rev. 02) Ulusal Yeterlilikleri kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3 - Rev. 02) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Elektrik Pano Montaj İşlemleri

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 4 - Rev. 02) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Elektrik Pano Montajı İşlemleri

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 5 - Rev. 02) Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
A2: Elektrik Pano Montajı İşlemleri

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Sınavlar, teorik ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, teorik ve performans sınavlarında başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 Yıl
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.