Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik BelgesiÇELİK KAYNAKÇISI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kaynakçı Sertifikası) kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Çelik Kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI
Çelik Kaynakçısı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kaynakçı Sertifikası) ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi kaynak yöntemine (yeterlilik birimine) göre sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
Çelik Kaynakçısı B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)
Çelik Kaynakçısı B5: Tel Elektrotla Metal Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
Çelik Kaynakçısı B6: Tel Elektrotla Metal Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
Çelik Kaynakçısı B7: Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal Ark Kaynağı (136)
Çelik Kaynakçısı B8: Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
Çelik Kaynakçısı B9: Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

KAPSAM
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)
B5: Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
B6: Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
B7: Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)
B8: Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1'de belirtiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.