Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser. Pers.

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser. Pers.DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ (KOMBİ VE OCAK) SERVİS PERSONELİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Kombi ve Ocak) Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Kombi ve Ocak) mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
B1: Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım Ve Tamiri Sınav Sorularının İçeriği
B2: Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 Kw'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım Ve Tamiri Sınav Sorularının İçeriği

KAPSAM
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve İş Organizasyonu,
B1: Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
B2: Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.