Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser. Pers.
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser. Pers.DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ (KOMBİ VE OCAK) SERVİS PERSONELİ MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Kombi ve Ocak) Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Kombi ve Ocak) mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:

B1: Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım Ve Tamiri Sınav Sorularının İçeriği
B2: Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 Kw'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım Ve Tamiri Sınav Sorularının İçeriği

KAPSAM
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu seçmeli yeterlilik birimleri yer almaktadır.
Yeterlilik Birimleri
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve İş Organizasyonu,
B1: Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
B2: Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW'dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri

REFERANS DOKÜMANLAR
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği 11UY0032-4),
09UMS0007-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Başvuru için Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli ulusal yeterliliğine özgü bir ön şart bulunmamaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

YAZILI SINAV:
Her biri eşit puan değerinde 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularından oluşan yazılı sınav uygulanmaktadır.
Yazılı Sınav Soruları, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavında adaya sınav sorusu/senaryosu verilir ve adaydan bu dokümanda yer alan işlemleri; belirtilen süre içerisinde, teknik gerekliliklere, İSG kurallarına ve sınav kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmesi beklenir. Aday, yapılan işlemlerin uygunluğuna göre Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Performans Sınavı Kontrol Listeleri kullanılarak değerlendirilir. Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için ilgili sınavda gereken başarı notunu karşılaması, kritik kontrol noktalarının tamamından başarı sağlaması gerekmektedir.

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.

GÖZETİM
Belge geçerlilik tarihini takip eden 34. ayın sonu ile 35. ayın sonu arasındaki bir ay içerisinde gözetim işlemleri gerçekleştirilir. Gözetim işlemleri kapsamında, belge geçerlilik tarihini takip eden döneme ait en az 1 yıllık çalışma (ilgili belge kapsamında) beyan edilmelidir.

BELGE YENİLEME
Belge süresinin sona ermesi ile birlikte, belgeli personel için belge yenileme faaliyeti yürütülür.
Belge Yenileme Başvuru Dönemi: Belge geçerlilik süresinin dolmasından beş (5) ay önce başlar ve belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme ile ilgili başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
Belge yenileme yöntemi sınavsız veya sınavla olabilir.
Belge yenileme faaliyeti yürütülebilmesi için, belgeli personelin belgesinin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gerekir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
CTR tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
Copyright 2020 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.