MYK NEDİR

MYK Nedir?

MYK, personel belgelendirme alanında kullanılıyorsa "Mesleki Yeterlilik Kurumu" anlamına gelir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleki ve teknik eğitim alanında standartları belirlemek, mesleki yeterlilikleri tanımlamak ve belgelendirmek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

MYK'nın başlıca görevleri arasında meslek standartlarını oluşturmak, mesleki yeterlilikleri belirlemek, ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve sertifikasyon işlemlerini yürütmek bulunmaktadır. Bu şekilde MYK, bireylerin mesleki yeterliliklerini belgeleyerek iş bulma ve kariyerlerini ilerletme şanslarını artırmalarına yardımcı olur.
 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunundaki geçici madde gereği ÇSGB'nin koordinasyonunda oluşturulan Çalışma Grubu MYK ilk Genel Kurulunun yapılması için gerekli çalışmaları yapmıştır. 8 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen MYK ilk Genel Kurulunda MYK Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş, 26 Aralık 2006 tarihinde Kurulun kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçmesiyle MYK hukuken faaliyete başlamıştır.

Kurum faaliyete geçtikten sonra uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, Avrupa Birliğinde ve ülkemiz genelinde eğitim ve istihdama ilişkin gerçekleşmeler, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal İstihdam Stratejisi, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı gibi odağında eğitim ve istihdam ilişkisinin yer aldığı MYK'ya ilave görev ve sorumluluklar getiren düzenlemeler nedeniyle MYK Kanununda değişikler yapılması icap etmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 11.10.2011 tarih ve 665 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede karşılığını bularak ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

MYK, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiş, çalışanlarımızın MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan ulusal meslek standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Bu düzenlemeler MYK' yı görev ve sorumlulukları itibarıyla Türkiye'nin Yeterlilikler Kurumuna dönüştürmüştür.
 

MYK Sınav Sonuçları

MYK sınav sonuçları, myk gov tr (myk.gov.tr) MYK portal sayfasından sorgulanabileceği gibi, e devlet üzerinden de sorgulanabilir.
Ayrıca, MYK sınav sonuçlarına, MYK sınavına girdiğiniz yetkili belgelendirme kuruluşunun web sayfasından veya aday portalından ulaşmanız da mümkündür.
 

MYK Zorunlu Meslekler

MYK zorunlu meslekler genellikle belirli bir alanda çalışacak kişilerin, belirli bir eğitim ve yeterlilik seviyesine sahip olmalarını gerektiren mesleklerdir. MYK, bu meslekler için ulusal standartları belirleyerek, bu alanlarda çalışacak bireylerin belirli bir kalite ve yeterlilik düzeyine sahip olmalarını sağlamayı amaçlar. Ancak, zaman içinde MYK tarafından belirlenen zorunlu mesleklerde değişiklikler olabilir ve bu nedenle güncel bilgileri almak için MYK'nın resmi web sitesini veya ilgili kaynakları kontrol etmek önemlidir. MYK zorunlu mesleklerle ilgili daha detaylı bilgi almak için: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
 

MYK Sınavı

MYK sınavı, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, MYK adına yapılır. Mesleklerin yapısına uygun sınav türü MYK tarafından belirlenmiştir ve yetkili firma buna uygun bir biçimde sınav yapar. MYK sınavları teorik, çoktan seçmeli test, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavların birini veya birkaçını içerebilir, bu durum mesleğe göre değişiklik gösterir
.

Teorik Sınav Nedir

Teorik sınav, MYK tarafından ulusal yeterliliklerde yer verilmiş bir sınav türüdür. Bu sınav ile adayın bilgi düzeyi teorik bazda ölçülmeye çalışılır. Genellikle çoktan seçmeli test, boşluk doldurma, doğru-yanlış vb. sınav türleri kullanılarak gerçekleştirilir. Hangi sınav türünün seçileceği, ilgili mesleğe ait ulusal yeterlilikte tanımlanmıştır.
 

MYK Sınav Soruları

MYK sınavlarında, MYK tarafından hazırlanmış Ulusal Yeterlilikler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş sınav soruları sorulur. Sınav soruları kuruluştan kuruluşa farklılık göstermekle birlikte, çerçevesi MYK tarafından çizilmiştir ve bu çerçevenin dışında soru sorulamaz. MYK sınav soruları hakkında daha detaylı bilgi almak için kapsamımızda yer alan mesleklerde oluşturduğumuz soru konu başlıkları dokümanlarını incelemenizi öneririz. Bu dokümanlar MYK sınavlarında uygulanan sınav türlerine göre ayrıştırılmış ve hangi sınav türünde nelerin sorulacağını konu konu sıralamaktadır.
 

MYK İletişim

MYK iletişim Adresi: Balgat Mahallesi 1420. Sokak No:12 PK: 06520 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 (312) 458 20 00
Faks: +90 (312) 428 72 07
E-Posta: myk@myk.gov.tr
KVKK E-Posta: kvkk@myk.gov.tr (Sadece Kişisel Veriler ile İlgili Talepleriniz İçin)
KEP : meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr
Copyright 2024 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.