Ahşap Kalıpçı (MYK) Belgesi
Ahşap Kalıpçı (MYK) BelgesiAHŞAP KALIPÇI MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
CTR, Ahşap Kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0097 yetki numarası ile 16.10.2017 tarihinde MYK tarafından yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Ahşap Kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

AHŞAP KALIPÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
Ahşap Kalıpçı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Ahşap Kalıpçı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: AHŞAP KALIPÇI BELGELENDİRME PROGRAMI
 

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ

Uygulama (Performans) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Ahşap Kalıpçı Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 
Mülakat (Sözlü) Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular İçin Tıklayınız: Ahşap Kalıpçı Mülakat Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular 

Sınavlar mülakat ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her üç sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.
Copyright 2021 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.