Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım SorumlusuMOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında sınav ve belgelendirme yapmak üzere MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilen CTR, YB-0097 yetki numarası ile ilk olarak 16.10.2017 tarihinde yetkili belgelendirme kuruluşu olarak onaylanmıştır.

CTR Mesleki Yeterlilik Merkezi, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (oto alım satım) mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Ankara merkez ve İstanbul şubesi ile tüm Türkiye'de yürütmektedir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU BELGELENDİRME PROGRAMI
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. Belgelendirme Programına ulaşmak için tıklayınız: MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU BELGELENDİRME PROGRAMI

UYGULAMA VE TEORİK SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR HAKKINDA BİLGİLER:
Aşağıda MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU teorik ve performans (uygulama) sınavlarında sorulan soruların hangi konuları kapsadığı ve uygulama sınavının nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Hangi yeterlilik biriminden sınava girecekseniz ona ait olan linki tıklayınız:
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) A2 UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMALARI
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) A2 Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) A1-A2 Teorik Sınav Sorularının İçeriği
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) B1 UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMALARI
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) B1 Uygulama Sınavı Sorularının İçeriği
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) B1 Teorik Sınav Sorularının İçeriği

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için Başvuru ve Belgelendirme Süreci sayfasını ziyaret ediniz: Başvuru Bilgileri
Online başvuru için tıklayınız: Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR'den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.
Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl
Copyright 2020 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.